Pravila prisma 2020: ažurirane smjernice za izvještavanje u sustavnim pregledima

Translated title of the contribution: The prisma 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews

Matthew J. Page*, Joanne E. McKenzie, Patrick Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, Larissa Shamseer, Jennifer M. Tetzlaff, Elie Akl, Sue E. Brennan, Roger Chou, Julie Glanville, Jeremy M. Grimshaw, Asbjørn Hróbjartsson, Manoj M. Lalu, Tianjing Li, Elizabeth W. Loder, Evan Mayo-Wilson, Steve McDonald, Luka McGuinnessLesley A. Stewart, James Thomas, Andrea C. Tricco, Vivian A. Welch, Penny Whiting, David Moher

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

55 Citations (Scopus)

Abstract

Preporučene smjernice za izvještavanje u sustavnim pregledima i metaanalizama (engl. Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses, PRISMA) prvi su puta objavljene 2009. godine kako bi autorima sustavnih pregleda omogućile transparentno izvještavanje o predmetu istraživanja, korištenim metodama i dobivenim rezultatima. Tijekom posljednjeg desetljeća postignut je značajan napredak u metodologiji i terminologiji sustavnih pregleda, što je rezultiralo potrebom za nadopunjavanjem i prilagođavanjem postojećih smjernica. Svrha rada: Predstaviti ažurirane smjernice PRISMA 2020. za izvještavanje u sustavnim pregledima. Metode: Pregledali smo 60 dokumenata sa smjernicama za izvještavanje u sustavnim pregledima s ciljem obuhvaćanja predloženih izmjena smjernica PRISMA iz 2009. godine. Tražili smo povratne informacije o predloženim izmjenama pomoću internetske ankete provedene među 110 urednika časopisa i metodologa sustavnih pregleda. O rezultatima anketa i pregleda raspravljalo se na sastanku na kojem je sudjelovao 21 član. Nakon sastanka, temeljem povratnih informacija koautora i prigodnog uzorka od 15 recenzenata sustavnih pregleda, generirali smo koncept za kontrolni popis PRISMA 2020., sažetak kontrolnog popisa, razradu i objašnjenje te dijagram toka. Rezultati: U ovom radu predstavljamo kontrolni popis za smjernice PRISMA 2020. sastavljene od 27 stavki, odnosno prošireni kontrolni popis s detaljnim preporukama za izvještavanje pojedine stavke, sažetak kontrolnog popisa PRISMA 2020. te revidirane dijagrame toka za izvorne i ažurirane preglede. Kontrolni popis uključuje nove smjernice za izvještavanje koje sadrže ažurirane metode identifikacije, odabira, procjene i sinteze istraživanja. Struktura i prikaz stavaka su izmijenjeni kako bi se olakšala njihova provedba. Smjernice PRISMA 2020. zamjenjuju smjernice iz 2009. godine. Zaključak: Svrha smjernica PRISMA 2020. je olakšati transparentnost, cjelovitost i točnost izvještavanja u sustavnim pregledima. Poboljšano izvještavanje koristiti će autorima sustavnih pregleda, autorima smjernica, kreatorima politike, zdravstvenim radnicima, pacijentima i drugim korisnicima. U svrhu postizanja navedenih ciljeva potičemo autore, urednike i recenzente da usvoje predstavljene smjernice.
Translated title of the contributionThe prisma 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews
Original languageUndefined
Pages (from-to)444-465
Number of pages22
JournalMedicina Fluminensis
Volume57
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 1 Dec 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The prisma 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this