Neonatal abstinence syndrome in a newborn delivered by an opioid-dependent mother using methadone substitution therapy during pregnancy

Translated title of the contribution: Zespół abstynencyjny u noworodka urodzonego przez matkę uzależnioną od opioidów stosującą podczas ciąży terapię substytucyjną metadonem.

Małgorzata Napieralska, Iga Pawłowska*, Natalia Krzyżaniak

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

86 Downloads (Pure)

Abstract

Introduction. Psychoactive substances as opioids used by women during pregnancy can have a negative impact on the health of a newborn child. 

Case report.  Based on a case report of a newborn delivered by an opioid-dependent mother, this article describes the therapeutic decision-making that occurred in caring for this patient. This included outlining the form of substitution therapy selected and the use of Finnegan’s scoring system to assess the degree of abstinence syndrome in the newborn. 

Conclusion. There is a need to monitor drug-dependent women and their children from the early stages of pregnancy through to birth to ensure positive health outcomes for both the mother and the newborn.


[Abstract - Polish Translation]

Wstęp. Substancje psychoaktywne, takie jak opioidy stosowane przez kobiety w ciąży, mogą negatywniewpłynąć na zdrowie noworodka. 

Opis przypadku. Opierając się na opisie przypadku noworodka urodzonego przez matkę uzależnionąod opioidów, przedstawiono proces podejmowania decyzji dotyczących postępowania terapeutycznegow opiece nad pacjentką. Nakreślono formę wybranej terapii substytucyjnej oraz wykorzystanie systemupunktacji Finnegan do oceny stopnia zaawansowania zespołu abstynencyjnego u noworodka. 

Wniosek. Konieczne jest monitorowanie kobiet uzależnionych od narkotyków i ich dzieci, począwszy odwczesnego etapu ciąży aż do porodu, w celu zapewnienia korzystnych efektów zdrowotnych zarównodla matki, jak i dla noworodka.


[Note]

The Polish version of the article (Palliative Medicine in Practice14(2), 127-129) is a translation of  Napieralska, M., Pawłowska, I., & Krzyżaniak, N. (2020). Neonatal abstinence syndrome in a newborn delivered by an opioid-dependent mother using methadone substitution therapy during pregnancy. Palliative Medicine in Practice14(2), 124-126.

The original English version of the article should be cited.

Translated title of the contributionZespół abstynencyjny u noworodka urodzonego przez matkę uzależnioną od opioidów stosującą podczas ciąży terapię substytucyjną metadonem.
Original languagePolish
Pages (from-to)124-126
Number of pages3
JournalPalliative Medicine in Practice
Volume14
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 14 Jul 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Zespół abstynencyjny u noworodka urodzonego przez matkę uzależnioną od opioidów stosującą podczas ciąży terapię substytucyjną metadonem.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this