Mobilizacje struktur nerwowych - Przegla̧d systematyczny badań z randomizacja̧ i grupa̧ kontrolná oraz analiza skuteczności terapeutycznej

Translated title of the contribution: Neural mobilization: A systematic review of randomized controlled trials with an analysis of therapeutic efficacy

Richard F. Ellis, Wayne A. Hing

Research output: Contribution to journalReview articleResearchpeer-review

Search results